Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach – www.ops.polkowice.pl

Gmina Polkowice – www.polkowice.pl

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – www.bip.ug.polkowice.pl/570,Gminna-Komisja-Rozwiazywania-Problemow-Alkoholowych.html

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – www.bip.ug.polkowice.pl/doc/inne/zespol_interdyscyplinarny.pdf

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – www.parpa.pl

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii – www.kbpn.gov.pl

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – www.mpips.gov.pl/

Rzecznik Praw Dziecka – www.brpd.gov.pl

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich – www.brpo.gov.pl

 

Ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie – www.niebieskalinia.info

Fundacja Dzieci niczyje – www.fdn.pl

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży online – http://saferinternet.pl

Katalog bezpiecznych stron – http://www.sieciaki.pl/

Nie daj się wkręcić w coś, czego nie chcesz – www.niebotak.pl

Portal dla osób uzależnionych i współuzależnionych – www.alkoholizm.com.pl

Wszystko o rodzinie – https://rodzina.gov.pl

Pomoc dla rodziców – www.pomocdlarodzicow.pl

Portal poświęcony tematyce uzależnień – www.uzaleznienie.com.pl

 

Kampanie społeczne:

www.powstrzymaj.pl

www.wyhamujwpore.pl

www.ciazabezalkoholu.pl

www.jakreagowac.pl

www.nacomito.pl

www.nieigraj.com.pl

www.rozumwysiada.pl

www.trzezwyumysl.pl

www.dopalaczeinfo.pl